lập bảng thống kê những nét chính về xã hội phong kiến

Question

lập bảng thống kê những nét chính về xã hội phong kiến

in progress 0
Abigail 5 tháng 2021-07-13T03:02:10+00:00 1 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-13T03:03:44+00:00

  Xã hội phong kiến phương Đông:
  – Thời kỳ hình thành: Từ thế kỷ III trước Công nguyên đến khoảng thế kỷ X, từ rất sớm.
  – Thời kỳ phát triển: từ thế kỷ X đến XV, phát triển khá chậm.
  – Thời kỳ khủng hoảng: từ thế kỷ XVI đến XIX và kéo dài suốt 3 thế kỉ.
  – Cơ sở kinh tế: nông nghiệp đóng kín trong công xã nông thôn.
  – Giai cấp cơ bản: địa chủ và nông dân lĩnh canh (bóc lột thông qua tô thuế).
  – Thế chế chính trị: quân chủ.
   
  Xã hội phong kiến phương Tây (châu Âu): 
  Thời kỳ hình thành: từ thế kỉ V đến thế kỉ X, hình thành muộn, sau Xã hội phong kiến phương Đông.
  – Thời kỳ phát triển: từ thế kỷ XI đến XIV, phát triển rất phồn thịnh .
  – Thời kỳ khủng hoảng: từ thế kỷ XV đến XVI, kết thúc sớm và bắt đầu chuyển sang chủ nghĩa tư bản.
  – Cơ sở kinh tế: Nông nghiệp đóng kín  trong lãnh địa.
  – Giai cấp cơ bản: Lãnh chúa và nông nô (bóc lột thông qua tô thuế).
  – Thế chế chính trị: Quân chủ

  Dựa vào đây tự lập bảng nhé

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )