Lập CTHH của hợp chất tạo bởi Fe(III) và O ( II)

Question

Lập CTHH của hợp chất tạo bởi Fe(III) và O ( II)

in progress 0
Bella 2 tuần 2021-08-29T15:08:35+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-29T15:10:00+00:00

  Gọi công thức hóa học là $Fe_xO_y$

  Ta có: `x\times III=y\times II`

  `⇒x/y=2/3⇒x=2; y=3`

  Vậy CTHH của hợp chất là $Fe_2O_3$

   

  0
  2021-08-29T15:10:19+00:00

  Gọi CT Của hợp chất là:  FexOy

  Hóa trị CỦa Fe là 3 và của oxi là 2. Theo quy tắc hóa trị, ta có:

  3.x= 2.y => x/y= 2/3

  => x=2; y=3

  Vậy ct của hựop chất là: Fe2O3.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )