Lập dan ý viết đoạn văn 200 ve hiện tượng hc sinh nghiện Facebook

Question

Lập dan ý viết đoạn văn 200 ve hiện tượng hc sinh nghiện Facebook

in progress 0
Jade 2 tháng 2021-10-10T07:53:20+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T07:55:16+00:00

  MB:khái quát vấn đề cần nghị luận

  TB:

  _khái niệm

  -biểu hiện,thực trạng

  -biện pháp

  -liên hệ bản thân

  KB:khẳng định lại vấn đề cần nghị lận

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )