Lập niên biểu về sự hình thành và phát triển của các quốc gia Đông Nam Á thời phong kiến ?

Question

Lập niên biểu về sự hình thành và phát triển của các quốc gia Đông Nam Á thời phong kiến ?

in progress 0
Maria 1 năm 2021-09-12T00:27:04+00:00 2 Answers 16 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T00:28:29+00:00

  Từ thế kỉ X đến thế kỉ XVIII

  Thời kì hình thành và phát triển thịnh vượng của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á:

  – Mô-giô-pa-hít ở In-đô-nê-xi-a.

  – Đại Việt, Cham-pa, Cam-pu-chia ở bán đảo Đông Dương.

  – Pa-gan (Mi-an-ma).

  – Lan Xang (Lào).

  Từ nửa sau thế kỉ XVIII đến giữa thế kỉ XIX

  Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á bước vào thời kì suy yếu.

  (Mặc dù xã hội phong kiến vẫn tiếp tục tồn tại cho tới khi thành thuộc địa của chủ nghĩa tư bản phương Tây).

  0
  2021-09-12T00:28:53+00:00

  *Thời gianCác giai đoạn phát triểnTừ đầu Công nguyên đến trước thế kỉ X

  ~Các quốc gia Đông Nam Á xuất hiện:

  – Vương quốc Cham-pa ở Trung Bộ Việt Nam.

  – Vương quốc Phù Nam ở hạ lưu sông Mê Công.

  – Các vương quốc ở hạ lưu sông Mê Nam và trên các đảo của In-đô-nê-xi-a.

  *Từ thế kỉ X đến thế kỉ XVIII

  ~Thời kì hình thành và phát triển thịnh vượng của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á:

  – Mô-giô-pa-hít ở In-đô-nê-xi-a.

  – Đại Việt, Cham-pa, Cam-pu-chia ở bán đảo Đông Dương.

  – Pa-gan (Mi-an-ma).

  – Lan Xang (Lào).

  Từ nửa sau thế kỉ XVIII đến giữa thế kỉ XIX

  Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á bước vào thời kì suy yếu.

  (Mặc dù xã hội phong kiến vẫn tiếp tục tồn tại cho tới khi thành thuộc địa của chủ nghĩa tư bản phương Tây).

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )