Lập phương trình đường thẳng đi qua điểm A(1;-1) và B(3;3)

Question

Lập phương trình đường thẳng đi qua điểm A(1;-1) và B(3;3)

in progress 0
Remi 4 tuần 2021-07-11T00:37:58+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T00:39:10+00:00

  Đáp án: (AB): (d): y = 2x – 3

   

  Giải thích các bước giải: Gọi (AB): (d): y = ax+b

  (d) đi qua A(1; -1) và B(3;3)

  => a.1+b = -1 và 3.a+b = 3

  => a = 2; b = -3

  Vậy (AB): (d): y = 2x – 3

   

  0
  2021-07-11T00:39:19+00:00

  Phương trình đường thẳng có dạng: y = ax + b (1)

  Thay tọa độ điểm A vào (1)

  <=> a + b = -1 (*)

  Thay tọa độ điểm B vào (1)

  <=> 3a + b = 3 (**)

  Từ (*) và (**) có hệ phương trình:

  $\left \{ {{a + b =-1} \atop {3a + b =3}} \right.$

  Giải hệ phương trình ta được a =1, b=0

  Vậy phương trình đường thẳng đó là: 

  y = 2x -3 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )