lập PTHH : Na+H2O—–>……….. CaO +H2O——->………. Al+H2O——->……… FeO+H2O——–>………..

Question

lập PTHH :
Na+H2O—–>………..
CaO +H2O——->……….
Al+H2O——->………
FeO+H2O——–>………..

in progress 0
Melanie 1 năm 2021-07-23T08:37:40+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-23T08:39:28+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-07-23T08:39:29+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Na+H2O -> NaOH + H2

  CaO +H2O -> Ca(OH)2

  2Al+ 6H2O  ->( nhiệt độ) 2Al(OH)3 + 3H2

  FeO+H2O  -> Fe(OH)2 (không xảy ra)

  hoặc 3FeO + H2O → Fe3O4 + H2 ( xảy ra).

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )