Lí do nào khiến đạo quân do Mộc Thạnh chỉ huy phải rút quân?

Question

Lí do nào khiến đạo quân do Mộc Thạnh chỉ huy phải rút quân?

in progress 0
Harper 2 tháng 2021-10-09T23:01:31+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T23:02:40+00:00

  Đạo quân do Mộc Thạch chỉ huy phải rút quân vì quân Lam Sơn đánh tan rã các cánh quân Minh,giết Liễu Thăng và nhiều tướng khác

  0
  2021-10-09T23:03:30+00:00

  – Mộc Thạnh phải rút quân vì: Nghe tin Liễu Thăng thua trận 

                                     Chúc bạn học tốt ạ =))

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )