Lịch sử ta đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước của dân ta. Chúng ta có quyền tự hào vì những trang lịch sử vẻ vang thời đạ

Question

Lịch sử ta đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước của dân ta. Chúng ta có quyền tự hào vì những trang lịch sử vẻ vang thời đại Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung…. Chúng ta phải ghi nhớ công lao của các vị anh hùng dân tộc, vì các vị ấy là tiêu biểu của một dân tộc anh hùng.
(Ngữ văn 7 tập 2, NXB Giáo dục, trang 25)
Câu 1: Đoạn văn trích trong văn bản nào? Tác giả của văn bản ấy?
Câu 2: Cho biết phương thức biểu đạt chính của đoạn văn trên là gì? Câu nào là câu nêu luận điểm của đoạn?
Câu 3: Trong câu: Chúng ta có quyền tự hào vì những trang lịch sử vẻ vang thời đại Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung,… Tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ nào? Cho biết tác dụng của biện pháp tu từ đó?.
Câu 4: Nội dung chính của đoạn văn trên là gì?

in progress 0
Sadie 2 giờ 2021-09-10T02:49:24+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T02:50:45+00:00

  1. Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” – Hồ Chí Minh

  2. PTBĐ: nghị luận

  – Câu luận điểm:Lịch sử ta đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước của dân ta.

  3. BPTT: liệt kê: Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Quang Trung,…

  – Tác dụng: làn cho người đọc hiểu rõ hơn về lịch sử anh hùng của nhân dân đồng thời tạo cảm xúc tự hào, phấn chấn về những trang lịch sử vẻ vang qua tấm gương những vị anh hùng dân tộc.

  4. Nội dung: Cho thấy tinh thần yêu nước của nhân dân ta.

  0
  2021-09-10T02:51:23+00:00

  câu 1:trong văn bản tinh thần yêu nước của nhân dân ta , tg của văn bản là hồ chí minh

  câu 2:ptbđ chính là:biểu cảm, lđ là:Lịch sử ta đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước của dân ta

  câu 3:liệt kê , cách chs chữ thú vị ,điệp ngữ chúng ta

  td:gợi tả nên công sức xây dựng đất nước và giữ nước của nhiều thời đại,và chúng ta pk có sức mạnh đoàn kết để chống lại giặc ngoại xâm tiếp tục xây dựng đất nước

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )