Lớp 3A có 32 học xinh , trong đó có 8 học xinh giỏ . Hỏi số học xinh giỏi bằng một phần máy số học xinh cả lớp

Question

Lớp 3A có 32 học xinh , trong đó có 8 học xinh giỏ . Hỏi số học xinh giỏi bằng một phần máy số học xinh cả lớp

in progress 0
Ariana 4 tuần 2021-08-12T07:18:52+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-12T07:20:27+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  Số học sinh giỏi bằng số phần  số học sinh cả lớp là :

      $8:32=_{}$ $\dfrac{8}{32}=$ $\dfrac{1}{4}$

  Vậy số học sinh giỏi bằng $\dfrac{1}{4}$ số học sinh cả lớp

   

  0
  2021-08-12T07:20:51+00:00

  Đáp án: 1/4 học sinh cả lớp

   

  Giải thích các bước giải:

  Số học xinh giỏi bằng một phần số học xinh cả lớp là:

               8 : 32 = 1/4 (học sinh cả lớp)

  Lưu ý: Đáp số là kết quả đã rút gọn.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )