Lớp 5B có 15 học sinh nam , 20 học sinh nữ . Tỉ số phần trăm giữa số học sinh nam và số học sinh nữ của lớp 5A là :

Question

Lớp 5B có 15 học sinh nam , 20 học sinh nữ . Tỉ số phần trăm giữa số học sinh nam và số học sinh nữ của lớp 5A là :

in progress 0
Eloise 3 tuần 2021-08-20T05:31:19+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-20T05:32:24+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  Tỉ số phần trăm giữa số học sinh nam và số học sinh nữ là :

          `(15)/(20)xx100%=75%`       

                  Đáp số : `75%`

  0
  2021-08-20T05:32:50+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )