Lớp 6A có 40 học sinh.Kết quả học kì 1 đc xếp loại như sau: loại khá chiếm 40% tổng số học sinh cả lớp và bằng 8/11 số học sinh trung bình, còn lại xế

Question

Lớp 6A có 40 học sinh.Kết quả học kì 1 đc xếp loại như sau: loại khá chiếm 40% tổng số học sinh cả lớp và bằng 8/11 số học sinh trung bình, còn lại xếp loại giỏi. Tính số hs mỗi loại của lớp. Tính tỷ số phần trăm của số hs giỏi so vs hs cả lớp

in progress 0
Maria 1 năm 2021-10-16T11:39:13+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T11:40:40+00:00

  Đổi: 40%=2/5

  Số học sinh khá là

  40×2/5=16(hs)

  Số học sinh trung bình là

  16:8/11=22(hs)

  Số học sinh giỏi là

  40-(16+22)=2(hs)

  Chúc bạn học tốt

  0
  2021-10-16T11:41:00+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   bài làm:

  Loại khá chiếm 40% tổng số học sinh của lớp 

  ⇒ số học sinh khá trong lớp là:

  40:40%=16(học sinh)

  Số học sinh khá bằng 8/11 số học sinh trung bình:

  16:8/11=22 (học sinh)

  Số học sinh giỏi là:

  40-16-22=2 (học sinh)

  vậy lớp 6a có 2 học sinh giỏi, có 16 học sinh khá,có 22 học sinh trung bình

  bạn nhớ vote cho mk 5 sao nhen

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )