LOP 6A CO 45 H/S NHA TRUONG CHO H/S TU DANG KY CHON MON THE DUC CO 20 H/S DANG KY MON BONG DA CO 15 H/S DANG KY BONG CHUYEN CON 14 H/S DANG KY MON TH

Question

LOP 6A CO 45 H/S NHA TRUONG CHO H/S TU DANG KY CHON MON THE DUC CO 20 H/S DANG KY MON BONG DA CO 15 H/S DANG KY BONG CHUYEN CON 14 H/S DANG KY MON THE DUC KHAC HOI CO BAO NHIEU H/S VUA DANG KY BONG DA VUA DANG KY BONG CHUYEN ?

in progress 0
Skylar 2 tháng 2021-10-04T06:36:14+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T06:38:08+00:00

  Đáp án:

  Tổng số hc sinh bóng đá và bóng chuyền là

  45-14=31(hs)

  Tổng số học sịnh chơi cả hai môn là

  20+15=35(hs)

  Tổng số học sinh vừa đăng kí bóng đá vừa đăng kí bóng chuyền là

  35-31=4(hs)

  Giải thích các bước giải:

  0
  2021-10-04T06:38:10+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )