Lớp 6A có 50 học sinh . Trong đó có $\frac{3}{5}$ số học sinh thích chơi đá bóng,80% số học sinh thích chơi đá cầu, $\frac{7}{10}$ số học sinh thích

Question

Lớp 6A có 50 học sinh . Trong đó có $\frac{3}{5}$ số học sinh thích chơi đá bóng,80% số học sinh thích chơi đá cầu, $\frac{7}{10}$ số học sinh thích chơi cầu lông . Hỏi lớp 6A có:
a) Bao nhiêu học sinh thích chơi bóng đá ?
b)Bao nhiêu học sinh thích chơi đá cầu ?
c)Bao nhiêu học sinh thích chơi cầu lông ?

in progress 0
Kinsley 2 tuần 2021-08-23T19:24:48+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T19:26:11+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  `a,` Số học sinh thích chơi bóng đá là :

  `50 xx 3/5 = 30` (học sinh)

  `b,` Số học sinh thích chơi đá cầu là :

  `50 xx 80% = 40` (học sinh)

  `c,` Số học sinh thích chơi cầu lông là :

  `50 xx 7/10 = 35` (học sinh)

  Đáp số : `a, 30` học sinh

                  `b,40` học sinh

                  `c,35` học sinh

  0
  2021-08-23T19:26:40+00:00

  Đáp án:

  a, Số học sinh thích chơi bóng đá là : 

   50 . `3/5` = 30 ( học sinh )

  b, Số học sinh thích chơi đá cầu là :

   50 . 80% = 40 (học sinh )

  c,Số học sinh thích chơi cầu lông là :

   50 . `7/10` = 35 ( học sinh ) 

     Đáp số : a, 30 học sinh thích chơi bóng đá

                   b, 40 học sinh thích chơi đá cầu 

                   c, 35 học sinh thích chơi cầu lông

    * Lưu ý : Mặc dù số học sinh tính ra hơn học sinh của lớp nhưng bạn đừng lo nhé vì có một số bạn thích cả 3 môn hoặc có một số bạn thích cả hai môn .

       Xin cho câu trả lời hay nhất nha ! 

  Chúc bạn học tốt ! nguyengamkttt   no copy

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )