Lớp 7A 1h20′ trồng đc 80 cây. Hỏi sau 2h lớp 7A trồng đc bao nhiêu cây.

Question

Lớp 7A 1h20′ trồng đc 80 cây. Hỏi sau 2h lớp 7A trồng đc bao nhiêu cây.

in progress 0
Josie 2 tháng 2021-10-21T08:01:11+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-21T08:02:57+00:00

  ta có :`1h20’=80’`

  `2h=120’`

  `1` phút lớp `7A` trồng được số cây là

  `80:80=1`(cây)

  to `2h` lớp `7A` trồng được số cây là

  `120*1=120`(cây)

  vậy `2h` lớp `7A` trồng được `120` cây

  0
  2021-10-21T08:03:04+00:00

  Đổi 1h20p=80p

  Mà 80p trồng được 80 cây

  => Mỗi phút trồng được 1 cây

  Đổi 2h=120p

  => Trồng được 120 cây

  Vậy trong 2h lớp 7A trồng được 120 cây.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )