Lớp 9A của một trường THCS có 34 học sinh. Trong một đợt ủng hộ các học sinh bị lũ lụt, đã quyên góp và ủng hộ được 188 quyển vở mới. Biết rằng các bạ

Question

Lớp 9A của một trường THCS có 34 học sinh. Trong một đợt ủng hộ
các học sinh bị lũ lụt, đã quyên góp và ủng hộ được 188 quyển vở mới. Biết rằng các
bạn nữ trong lớp ủng hộ được 108 quyển và môi bạn nữ góp nhiều hơn môi bạn nam 1
quyển. Hoi lớp 9A có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ?

in progress 0
Bella 2 tháng 2021-07-23T04:28:04+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-23T04:29:09+00:00

  Đáp án:

   nữ : 18; nam: 16

  Giải thích các bước giải:

  Gọi số học sinh nữ của lớp 9A là x (x∈N; 0<x<34)

  Mỗi học sinh nữ đã ủng hộ 108/x quyển vở

  Số học sinh nam của lớp 9A là: 34−x

  Tổng số quyển vở mà các bạn nam ủng hộ là: 188−108=80

  Mỗi học sinh nam đã ủng hộ 8034−x

  Do mỗi học sinh nữ ủng hộ nhiều hơn mỗi học sinh nam là 1 quyển nên ta có phương trình:

  Vậy lớp 9A có 18 học sinh nữ và 34-18=16 học sinh nam

  0
  2021-07-23T04:29:42+00:00

  Đáp án:

  Vậy, số học sinh nữ là 18 học sinh, số học sinh nam là 34-18= 16 học sinh.

  Giải thích các bước giải:

  Gọi x, y lần lượt là số học sinh nữ, số học sinh nam (0<x, y<34; x,y thuộc N*)

  Theo đề ta có:

  Tổng số học sinh: x+y=34 => y=34-x

  Số vở học sinh nam ủng hộ: 188-108=80 (quyển)

  Vì các bạn nữ ủng hộ nhiều hơn bạn nam 1 quyển vở nên ta có :

  `180/x`-`80/y`=1

  ⇔`108/x`-`80/(34-x)`=1

  ⇔ x²-222x+3672=0

  ⇔ x1=204(bỏ), x2= 18 ™

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )