Lớp Lưỡng cư gồm các bộ A. lưỡng cư có đuôi, lưỡng cư có chân, lưỡng cư không chân. B. lưỡng cư không đuôi, lưỡng cư có đuôi, lưỡng cư không chân. C

Question

Lớp Lưỡng cư gồm các bộ
A.
lưỡng cư có đuôi, lưỡng cư có chân, lưỡng cư không chân.
B.
lưỡng cư không đuôi, lưỡng cư có đuôi, lưỡng cư không chân.
C.
lưỡng cư không đuôi, lưỡng cư có đuôi, lưỡng cư có chân.
D.
lưỡng cư không đuôi, lưỡng cư không chân, lưỡng cư có chân.

in progress 0
Eloise 1 giờ 2021-10-24T01:02:33+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-24T01:03:40+00:00

  Đáp án:

  Lớp Lưỡng cư gồm các bộ:

  B. lưỡng cư không đuôi, lưỡng cư có đuôi, lưỡng cư không chân

  Giải thích các bước giải:

  – Lớp Lưỡng cư gồm 3 bộ:

  + Lưỡng cư không đuôi

  + Lưỡng cư có đuôi

  + Lưỡng cư không chân

  0
  2021-10-24T01:03:56+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   B

  lưỡng cư không đuôi, lưỡng cư có đuôi, lưỡng cư không chân.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )