lúc 6 giờ 30 phút một xe ô tô đi từ a đến b và cùng lúc đó một xe máy đi từ b đến b.Hai xe đi ngược chiều nhau và gặp nhau lúc 8 giờ.Biết quãng đường

Question

lúc 6 giờ 30 phút một xe ô tô đi từ a đến b và cùng lúc đó một xe máy đi từ b đến b.Hai xe đi ngược chiều nhau và gặp nhau lúc 8 giờ.Biết quãng đường AB dài 120 km và vận tốc xe máy bằng 3/5 vận tốc ô tô .Tính vận tốc của mỗi xe.b,Nếu ô tô đi đến B rồi quay lại và xe máy đi đến A rồi quay lại thì hai xe gặp nhau lần 2 lúc mấy giờ

in progress 0
Arianna 4 tuần 2021-08-18T22:58:39+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T23:00:18+00:00

                                        Bài giải

   a)  Thời gian đi để hai xe gặp nhau là :

              `8` giờ – `6` giờ `30` phút = `1` giờ `30` phút

              Đổi : `1` giờ `30` phút = `1,5` giờ

    Tổng vận tốc của hai xe là :

               `120 : 1,5 = 80` (km/giờ)

    Vận tốc của xe máy là :

               `80 : (3 + 5) × 3 = 30` (km/giờ)

    Vận tốc của ô tô là :

               `80 – 30 = 50` (km/giờ)

   

  0
  2021-08-18T23:00:32+00:00

               nếu thấy hay hãy nhất nha

                      bài giải

                thời gian để hai xe đi là           

     8 giờ-6 giờ 30 phút=2 giờ 30 phút=2.5 giờ

         tổng vận tốc hai xe là                

     120:2.5=48(km/giờ)            

      a,   vận tốc của ô tô là   

      48:(3+5)x5=30(km/giờ)  

         vận tốc của xe máy là   

      48-30=18(km/giờ)

    nếu ô tô đi đến b rồi quay lại và xe máy 

    đi đến a rồi quay lại thì hai xe gặp nhau lúc

     8 giờ +2 giờ 30 phútx2=13 giờ   

              đáp số a,vận tốc của ô tô 30km/giờ

                             vận tốc của xe máy 18km/giờ

                          b,gặp nhau lúc 13 giờ

     CHÚC BẠN HỌC TỐT ^-^

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )