Lúc 6 giờ, một người đi xe máy từ A với vận tốc 42 km/giờ, đến B lúc 8 giờ 20 phút. a) Tính khoảng cách từ A đến B b) Sau khi làm việc, người đó đi từ

Question

Lúc 6 giờ, một người đi xe máy từ A với vận tốc 42 km/giờ, đến B lúc 8 giờ 20 phút.
a) Tính khoảng cách từ A đến B
b) Sau khi làm việc, người đó đi từ B về A hết 2 giờ 6 phút. Tính vận tốc lúc về của người đó.

in progress 0
Brielle 2 tháng 2021-09-27T09:44:16+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T09:45:39+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   thời gian người đó đi hết quãng đường AB là:

  8 giờ 20 phút – 6 giờ=2 giờ 20 phút=7/3 giờ

  a)khoảng cách từ A đến B là:

    42×7/3=98(km)

  b)đổi:2 giờ 20 phút=2,1 giờ

  vận tốc lúc về của người đó là:

  98:2,1=46km/h

           đáp số:46km/h

  0
  2021-09-27T09:46:15+00:00

  Đáp án:

  ↓↓↓

  Giải thích các bước giải:

  a, Thời gian người đó đi hết quãng đường `AB` là:

  `8h20p – 6h = 2h20p = 7/3h`

  Khoảng cách từ A đến B là:

  `42` x `7/3=98(km)`

  b, Đổi: `2h6p=2,1h`

  Vận tốc người đó lúc về là:
  `98 : 2,1= 46(2/3)`km/h

  Vậy…

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )