LÚC 7H 45 PHÚT,MỘT NGƯỜI ĐI XE MÁY TỪ A ĐẾN B VỚI VẬN TỐC 33KM\H VÀ ĐẾN B LÚC 10H 9 PHÚT. A.TÍNH QUÃNG ĐƯỜNG AB. B.LÚC VỀ NGƯỜI ĐÓ CÓ VẬN TỐC BẰNG 6/

Question

LÚC 7H 45 PHÚT,MỘT NGƯỜI ĐI XE MÁY TỪ A ĐẾN B VỚI VẬN TỐC 33KM\H VÀ ĐẾN B LÚC 10H 9 PHÚT.
A.TÍNH QUÃNG ĐƯỜNG AB.
B.LÚC VỀ NGƯỜI ĐÓ CÓ VẬN TỐC BẰNG 6/5 VẬN TỐC LÚC ĐI.TÍNH THỜI GIAN VỀ.

in progress 0
Lydia 4 tuần 2021-08-17T05:24:46+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T05:25:50+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `text(a. Thời gian để người đó đi từ A đến B là:)`

  `text(10 giờ 9 phút – 7 giờ 45 phút = 3 giờ 24 phút)`

  `text(Đổi 3 giờ 24 phút = 204 phút)`

  `text(Quãng đường AB dài là:)`

  `text(204 × 33 = 6732 (km))`

  `text(- b. Thời gian người đó từ B về A là:)`

  `6732 : (33 × 6/5) = 170 (phút)`

  `text(Đổi 170 phút = 2 giờ 50 phút)`

  `text(Đáp số: a. 6732 km)`

  `text(b. 2 giờ 50 phút)`

  0
  2021-08-17T05:26:19+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải: 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )