.lượng khí thể tích7m3ở nhiệt độ 180C và áp suất 1at,. ta nén khí đẳng nhiệt tới áp suất 3,5at. Khi đó, thể tích của lượng khí này là

Question

.lượng khí thể tích7m3ở nhiệt độ 180C và áp suất 1at,. ta nén khí đẳng nhiệt tới áp suất 3,5at. Khi đó, thể tích của lượng khí này là

in progress 0
Peyton 1 năm 2021-10-02T15:26:14+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-02T15:27:30+00:00

  Đáp án:

  \(V’ = 2{m^3}\)

  Giải thích các bước giải:

   nén khí đẳng nhiệt nên:

  \(\begin{array}{l}
  pV = p’V’\\
  1.7 = 3,5.V’\\
   \Rightarrow V’ = 2{m^3}
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )