M cửa hàng bán gạo lần thứ nhất bán đi một nửa số gạo trong kho lần thứ Hai bán được 1/3 số gạo còn lại trong kho sau hai lần bán trong kho còn lại 20

Question

M cửa hàng bán gạo lần thứ nhất bán đi một nửa số gạo trong kho lần thứ Hai bán được 1/3 số gạo còn lại trong kho sau hai lần bán trong kho còn lại 20 kg hỏi ban đầu trong kho có bao nhiêu tạ gạo

in progress 0
Faith 2 tuần 2021-08-28T07:49:03+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T07:50:39+00:00

  Đáp án:

  `0,6` tạ

  Giải thích các bước giải:

   [Hình ảnh]

  Ta thấy `20kg` ứng với:

    `1 – 1/3 = 2/3` (số gạo còn lại sau lần đầu bán)

  Số gạo còn lại sau lần đầu bán là:

     `20 : 2/3 = 30 (kg)`

  Ta thấy `30kg` ứng với một nửa số gạo trong kho (ban đầu)

  Vậy ban đầu trong kho có số gạo là:

     `30 × 2 = 60 (kg) = 0,6 (tạ)`

        Đ/S: `0,6` tạ

  0
  2021-08-28T07:50:58+00:00

  Đáp án:

   `↓↓↓`

  Giải thích các bước giải:

  `text(Đổi: 20 kg = 0,2 tạ)`

  `text(Số phần gạo lần thứ hai bán được là:)`

  `text((1 -)` $\frac{1}{2}$`text())` `text(×)` $\frac{1}{3}$ `text(=)` $\frac{1}{6}$ `text((phần))`

  `text(0,2 tạ gạo tương ứng với số phần gạo trong kho là:)`

  `text(1 – ()`$\frac{1}{2}$ `text(+)` $\frac{1}{6}$`text())` `text(=)` $\frac{1}{3}$ `text((phần))`

  `text(Số tạ gạo ban đầu có trong kho là:)`

  `text(0,2 :)` $\frac{1}{3}$ `text(= 0,6 (tạ gạo))`

  `text(Đáp số: 0,6 tạ gạo)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )