Mặc dù các triều đại phong kiến Trung Quốc tìm mọi cách để đồng hóa , nhưng trong các làng xã nhân dân ta vẫn sinh sống như thế nào

Question

Mặc dù các triều đại phong kiến Trung Quốc tìm mọi cách để đồng hóa , nhưng trong các làng xã nhân dân ta vẫn sinh sống như thế nào

in progress 0
Ximena 2 tháng 2021-10-10T15:13:01+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T15:14:20+00:00

  Mặc dù các triều đại phong kiến Trung Quốc tìm mọi cách để đồng hóa , nhưng trong các làng xã nhân dân ta :

  + Kinh tế : Nông nghiệp , trồng lúa nước hai vụ thuận lợi , công cụ sắt phát triển

  + Thủ công nghiệp; thương nghiệp , nghề thủ công cổ truyền , vẫn được duy trì và phát triển như gốm , dệt vải

  + Văn hoá : Chữ Hán du nhập vào nước ta , nhưng nhân dân ta vẫn nói tiếng riêng , nếp sống riêng , với phong tục cổ truyền.

  + Xã hội : 

                                                     Quan lại đô hộ

                     Hào trưởng người Việt                        Địa chủ người Hán 

                                                                 ↓

                                                     Nông dân công xã

                                                                  ↓

                                                     Nông dân lệ thuộc

                                                                  ↓

                                                              Nô tì

  0
  2021-10-10T15:14:52+00:00

  Nhân dân ta vẫn giữ đc phong tục tập quán của nc ta từ nông nghiệp, Thủ công nghiệp . Có lòng muốn giành lại độc lập cho đất nước 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )