mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm thuần và tụ điện có điện dung 1600/π pF .chu kỳ dao động là 8Ms .cường độ dòng cực đại qua cuộn cảm là 4mA .tính

Question

mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm thuần và tụ điện có điện dung 1600/π pF .chu kỳ dao động là 8Ms .cường độ dòng cực đại qua cuộn cảm là 4mA .tính tần số góc và điện áp cực đại giữa hai bản tụ điện

in progress 0
Clara 1 năm 2021-10-01T02:57:29+00:00 1 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T02:59:01+00:00

  Đáp án:

  ω = 250 000$\pi$ và Umax = 10V 

  Giải thích các bước giải:

  Tần số góc là:

  \[\omega  = \frac{{2\pi }}{T} = 250000\pi \left( {rad/s} \right)\]

  Dung kháng của mạch là:

  \[{Z_C} = \frac{1}{{\omega C}} = \frac{1}{{\frac{{1600}}{\pi }{{.10}^{ – 12}}.250000\pi }} = 2500\Omega \]

  Hiệu điện thế cực đại ở hản tụ điện là:

  \[{U_{c\max }} = {I_{\max }}.{Z_C} = {4.10^{ – 3}}.2500 = 10V\]

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )