Mạch khuôn , mạch mã gốc , mạch bổ sung là gì

Question

Mạch khuôn , mạch mã gốc , mạch bổ sung là gì

in progress 0
Nevaeh 1 năm 2021-10-01T02:49:04+00:00 1 Answers 210 views 0

Answers ( )

  1
  2021-10-01T02:50:09+00:00

  * Mạch khuôn: là mạch ADN của ADN mẹ,có vai trò làm khuôn mẫu để tổng hợp các ADN  con

  * Mạch mã gốc: là mạch làm khuôn để tổng hợp mARN

  * Mạch bổ sung: là mạch có trình tự nu bổ sung với mạch mã gốc tạo 1ADN hoàn chỉnh

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )