Màu lông ở trâu do 1 gen quy định .Một trâu đục trắng(1)giao phối 1 trâu cái đen(2) đẻ đc một nghé trắng (3) và 1 nghé đen (4) . Con nghé đen lớn lên

Question

Màu lông ở trâu do 1 gen quy định .Một trâu đục trắng(1)giao phối 1 trâu cái đen(2) đẻ đc một nghé trắng (3) và 1 nghé đen (4) . Con nghé đen lớn lên giao phối với một trâu đực đen (5)sinh ra1 nghé trắng (6).
1> Xác định kiểu gen của những con trâu và con nghé trên
2>Tính xác suất để 2 năm tiếp theo , nghé (4) và trâu (5) sinh ra 1 nghé đen và 1 nghé trắng

in progress 0
Alaia 3 tháng 2021-09-08T11:08:25+00:00 1 Answers 29 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T11:09:27+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Trâu đen x trâu đen sinh ra được nghé trắng

  => đen trội so với trắng

  => Hai trâu đen có kiểu gen dị hợp Aa x Aa

  Quy ước:

  A- đen, a- trắng

  Trâu đen x trâu trắng aa sinh ra nghé đen và nghé trắng

  => Trên đen phải có KG dị hợp Aa

  Sơ đồ lai:

  P: Trâu đen Aa x Trâu trắng aa

  G: 1A : 1a                         a

  F1: 1Aa trâu đen : 1 aa trâu trắng

  F1: Trâu đen Aa x Trâu đen Aa

  G: 1A : 1a                 1A : 1a

  F2: 1 AA trâu đen : 2 Aa trâu đen : 1 trâu trắng

  Xác xuất 2 năm tiêp stheo sinh ra nghé đen và nghé trắng là: 3/4 x 1/4 = 3/16

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )