Mẫu số chung của các phân số 3/12;-6/20;2/-5 là A.50. B.30. C.20. D.10

Question

Mẫu số chung của các phân số 3/12;-6/20;2/-5 là
A.50. B.30. C.20. D.10

in progress 0
Ariana 1 giờ 2021-09-07T10:50:36+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T10:52:30+00:00

  *Lời giải :

  Ta có :

  `12 = 3 . 2^2`

  `20 = 2^2 . 5`

  `5 = 5`

  $→ BCNN (12;20;5)$ `= 3 . 2^2 . 5 = 60`

  `->` Không có đáp án đúng

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )