Mấy ac làm nhanh giùm em vs x + 19 × 2 + 2 = 45

Question

Mấy ac làm nhanh giùm em vs
x + 19 × 2 + 2 = 45

in progress 0
Gabriella 2 tháng 2021-10-15T16:37:03+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-15T16:38:23+00:00

  x + 19 × 2 + 2 = 45

  x   +  38  +   2 = 45

  x      +     40    = 45

  x                     = 45 – 40

  x                     = 5

  0
  2021-10-15T16:38:54+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  `x+19xx2+2=45`

  `->x+38+2=45`

  `->x+40=45`

  `->x=45-40`

  `->x=5`

  Vậy `x=5`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )