Mẹ có số quả táo. Bà hơn mẹ 2 quả táo. Con có hơn 3 quả táo. Biết tổng 3 người có tất cả là 11 quả. Tính số táo của mỗi người?? Giúp em với

Question

Mẹ có số quả táo. Bà hơn mẹ 2 quả táo. Con có hơn 3 quả táo. Biết tổng 3 người có tất cả là 11 quả. Tính số táo của mỗi người??
Giúp em với

in progress 0
Peyton 2 giờ 2021-10-09T00:42:51+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T00:44:35+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Số quả táo của bà là: ( 11 – 2 – 3 ) : 2 = 3 ( quả )

   Số quả táo của mẹ là:  3 – 2 = 1 ( quả )

   Số quả táo của con là: 11 – ( 3 + 1 ) = 7 ( quả )

         Đáp số: ….

  @Huin

   

  0
  2021-10-09T00:44:50+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Số quả táo của mẹ là:

  $(11-2-3):3= 2$ (quả)

  Số quả táo của bà là:

  $2+ 2 = 4$(quả)
  Số quả táo của con là
  $2+3= 5$ (quả)

  ĐS:Mẹ:$2$ quả

  Bà:$4$ quả

  Con:$5$ quả.

  @hoangminh

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )