Mẹ mua cho Nam một bộ quần áo. Mẹ đã trả cô bán hàng ⅗ tổng số tiền. Trong túi mẹ chỉ còn 40 000 đồng chỉ đủ ¼ số tiền còn lại. Hỏi giá tiền của bộ qu

Question

Mẹ mua cho Nam một bộ quần áo. Mẹ đã trả cô bán hàng ⅗ tổng số tiền. Trong túi mẹ chỉ còn 40 000 đồng chỉ đủ ¼ số tiền còn lại. Hỏi giá tiền của bộ quần áo là bao nhiêu?
đố mày làm được

in progress 0
Remi 1 năm 2021-08-09T10:48:25+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T10:49:39+00:00

  $#Pi$

  Số tiền mẹ trả thiếu cô bán hàng là:

          40000 x 4 = 160000 (đồng)

  Số tiền mẹ trả thiếu ứng với số phần là:

          1 – $\frac{3}{5}$ = $\frac{2}{5}$ (số tiền)

  Gái tiền của bộ quần áo đó là:

          160 000 : 2 x 5 = 400000 (đồng)

                                   Đáp số: 400000 đồng

   

  0
  2021-08-09T10:50:09+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Số tiền mẹ trả thiếu cô bán hàng là:

          40 000 x 4 =160 000 (đồng)

  Số tiền mẹ trả thiếu ứng với soó phần là:

          1 – 3/5= 2/5 (số tiền)

  Gái tiền của bộ quần áo đó là:

          160 000 : 2 x 5= 400 000 (đồng)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )