mình ko hỉu bài này cho lắm tìm chữ số cuối cùng của số M=9^15+3^29 mong các

Question

mình ko hỉu bài này cho lắm
tìm chữ số cuối cùng của số M=9^15+3^29
mong các bạn giải chi tiết giúp mình

in progress 0
Audrey 1 tháng 2021-08-07T20:03:47+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T20:04:50+00:00

  9^15=81^14=> chữ số tận cùng là 1

  3^29=81^26=> chữ số tận cùng là 1

  Vậy M sẽ có chữ số tận cùng là 1+1=2

  0
  2021-08-07T20:05:08+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )