Mn cho mik hỏi Kiểu gen AA CÓ 2 gen là A và A kiểu gen AAaa có 2 gen A A( CÙNG LOẠI ),aa ( cùng loại ) Đúng ko ạ

Question

Mn cho mik hỏi
Kiểu gen AA CÓ 2 gen là A và A
kiểu gen AAaa có 2 gen A A( CÙNG LOẠI ),aa ( cùng loại )
Đúng ko ạ

in progress 0
Kinsley 12 phút 2021-09-10T12:40:27+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T12:41:56+00:00

  Đáp án:

  – Một gen được quy định bởi 2 alen 

  ⇒ Kiểu gen AA có 2 alen A 

  – Không có kiểu gen AAaa 

  + Nếu đây là kiểu gen dị hợp tử thì alen A và a chỉ viết 1 lần

  + Còn nếu là kiểu gen đồng hợp thì mỗi alen A và a viết 2 lần (AA và aa)

  ⇒ Kiểu gen này được kí hiệu là Aa; AA; aa

  0
  2021-09-10T12:42:01+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

        

  Kiểu gen AA CÓ 2 gen là A và A kiểu gen AAaa có 2 gen A A( CÙNG LOẠI ),aa ( cùng loại )

        *** CHÚ Ý***

  Một gen được quy định bởi 2 alen 

  ⇒ Kiểu gen AA có 2 alen A 


            KIỂU GEN AAaa có 3 kiểu gen nhé

                    gồm có + AA

                                 +  Aa

                                  + aa 

                        BẠN YÊN TÂM NHÉ><>>

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )