Mn giải giúp em 2 câu này va ạ hứa vote 5 sao ạ em đang cần gấp ạ câu1: khi cơ thể vậy nuôi cần glyxerin và axit béo thì cần bổ sung thức ăn nào? v

Question

Mn giải giúp em 2 câu này va ạ hứa vote 5 sao ạ em đang cần gấp ạ
câu1: khi cơ thể vậy nuôi cần glyxerin và axit béo thì cần bổ sung thức ăn nào? vì sao?
câu2: trong các chất dinh dưỡng của thức ăn vật nuôi(bảng 6/103) chất nào cung cấp năng lượng, chất nào cung cấp chất dinh dưỡng để tạo ra sản phẩm chăn nuôi?

in progress 0
Rose 3 tuần 2021-08-17T06:35:09+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T06:36:12+00:00

  1.Cần ăn thức ăn chứa nhiều lípit. Vì khi lipit vào cơ thể sẽ biến đổi thành glyxerin và axit béo.

  2.=> Các loại thức ăn sau khi hấp thụ vào cơ thể được sử dụng tạo năng lượng và các sản phẩm chăn nuôi.
  => Các chất cung cấp:
  + Năng lượng: đường các loại, lipit (glyxêrin và axít béo).
  + Để tạo sản phẩm chăn nuôi: vitamin, khoáng, axit amin, nước.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )