Mn giải giúp mk bài này vs ạ Cho từ từ dung dịch Na2CO3 đến dư vào dung dịch HCl , dung dịch thu được có pH là A: 7 B: < 7 C:>7 D: không xác định

Question

Mn giải giúp mk bài này vs ạ
Cho từ từ dung dịch Na2CO3 đến dư vào dung dịch HCl , dung dịch thu được có pH là
A: 7
B: < 7 C:>7
D: không xác định

in progress 0
Daisy 3 tuần 2021-08-20T05:27:39+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-20T05:29:24+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Cho từ từ dung dịch Na2CO3 đến dư vào dung dịch HCl , dung dịch thu được có pH là
  A: 7
  B: < 7
  C:>7
  D: không xác định

  0
  2021-08-20T05:29:28+00:00

  C:>7
  Vì khi cho đến dư dd $Na_{2}CO_{3}$ vào $HCl$ thì dung dịch thu được sẽ có độ pH >7. Vì khi cho dư dung dịch $Na_2CO_3$ thì ion $Na^{+}$ và $CO_{3}^{2-}$ sẽ dư mà ion $Na^{+}$ mạnh hơn ion $CO_3^{2-}$ nên dung dịch thu được sẽ có độ pH >7

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )