mn giải nhanh giúp mik vs.Đang cần gấp phân tích thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung: 7x.(x-y)-14y.(y-x)

Question

mn giải nhanh giúp mik vs.Đang cần gấp
phân tích thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung:
7x.(x-y)-14y.(y-x)

in progress 0
Piper 2 tuần 2021-07-11T14:06:47+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T14:08:00+00:00

  Đáp án:

  `7x.(x-y)-14y.(y-x) = 7x. ( x-y) – 14.-(-x+y)`

                              `= 7x. ( x-y) + 14.(x-y)`

                              `= (x-y) . (7x+14)`

                            `= (x-y) . 7(x+2)`

  mong ctlhn~~

  chúc bạn học tốt

                        

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )