Mn giúp t bài này vs, nhanh lên nhé Bài 3: Hãy chỉ ra các từ bị viết sai chính tả hoặc dùng không đúng nghĩa trong đoạn văn sau. Giải thích vì sao viế

Question

Mn giúp t bài này vs, nhanh lên nhé
Bài 3: Hãy chỉ ra các từ bị viết sai chính tả hoặc dùng không đúng nghĩa trong đoạn văn sau. Giải thích vì sao viết hoặc dùng sai và sửa lại cho đúng.
Xa quê đã hơn ba năm, lòng tôi cứ bâng khuâng nhớ da diếc về lũy tre làng có con trâu đang gậm cỏ. Hồi ấy, khi còn là một đứa trẻ, tôi rất thích trèo lên lưng trâu rồi tụt xuống. Thỉnh thoảng, tôi lại ngâng nga vài khúc nhạc đồng quê vui nhộn. Bây giờ, nơi chốn thị thành, kí ứt tuổi thơ như ùa về làm nỗi nhớ cứ dai dẳng, có cảm giác chống vắng dâng trào khi bóng tre làng và hình ảnh con trâu đã dần rời xa.

in progress 0
Madelyn 5 tháng 2021-07-21T21:40:20+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T21:41:46+00:00

  da diếc -> da diết

  gậm -> gặm

  ngâng nga -> ngân nga

  kí ứt -> kí ức

  0
  2021-07-21T21:42:09+00:00

  Xa quê đã hơn ba năm, lòng tôi cứ bâng khuâng nhớ da diếc về lũy tre làng có con trâu đang gậm cỏ. Hồi ấy, khi còn là một đứa trẻ, tôi rất thích trèo lên lưng trâu rồi tụt xuống. Thỉnh thoảng, tôi lại ngâng nga vài khúc nhạc đồng quê vui nhộn. Bây giờ, nơi chốn thị thành, kí ứt tuổi thơ như ùa về làm nỗi nhớ cứ dai dẳng, có cảm giác chống vắng dâng trào khi bóng tre làng và hình ảnh con trâu đã dần rời xa.

  gậm→ gặm

  ngâng→ ngân

  ứt→ ức

  chống→ trống

  da diếc→ da diết

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )