Mở cái bể hình hộp chữ nhật có chiều dài 9m,chiều rộng 6m,và chiều cao 1,5m. Biết 2/5 bể có nước. Tính thể tích phân bể có nước( Biết bể đay thành bể

Question

Mở cái bể hình hộp chữ nhật có chiều dài 9m,chiều rộng 6m,và chiều cao 1,5m. Biết 2/5 bể có nước. Tính thể tích phân bể có nước( Biết bể đay thành bể không đáng kể?

in progress 0
Liliana 1 tháng 2021-10-27T07:48:31+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-27T07:50:06+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   thể tích của bể là:

  9.6.1,5=81(m3)

  thể tích pần bể có nước là:8.2:5=32,4(m3)

  đáp số :32,4m3.

  0
  2021-10-27T07:50:24+00:00

     Đáp án:    

  ` 32,4` `m³`

     Giải thích các bước giải:   

   Thể tích bể là:

  `9` x `6` x `1,5` = 81 ( m³ )

  Thể tích phần có bể nước là:

    81 x `2/5` = 32,4 (m³)

          Đáp số: `32,4 m³`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )