mốc thời gian đánh dấu sự sụp đổ chế độ xã hội ở liên xô là

Question

mốc thời gian đánh dấu sự sụp đổ chế độ xã hội ở liên xô là

in progress 0
Valerie 4 tuần 2021-08-17T05:19:49+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T05:21:07+00:00

  sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô  những năm 1989 – 1991(nguyên nhân là do cuộc khủng hoảng thế giới gây ra)

  ngày 26 tháng 12 năm 1991,ok bạn nhé ^-^

  xin hay nhất nhé

  0
  2021-08-17T05:21:08+00:00

  Sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô vào những năm 1989 – 1991

  Vào lúc 7:32 tối ngày 25 tháng 12

  Cho xin hay nhất ạ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )