Mỗi khi đến trường, em đều được chứng kiến về nội dung : An toàn giao giông và thực hiện yêu cầu: a) Liệt kê tất cả các từ vựng mà em nghĩ tới khi đọc

Question

Mỗi khi đến trường, em đều được chứng kiến về nội dung : An toàn giao giông và thực hiện yêu cầu:
a) Liệt kê tất cả các từ vựng mà em nghĩ tới khi đọc nội dung trên.
b) Tổng hợp và sắp xếp những từ vừa nghĩ tới thành sơ đồ bao gồm các yếu tố: thời gian, âm thanh, hình ảnh, con người.
c) Nếu nhận xét về những hình ảnh/hoạt động tiêu biểu mà em quan sát được.
d) Viết đoạn văn ngắn có sử dụng biện pháp so sánh miêu tả lại cảnh trên.

in progress 0
Adalynn 1 năm 2021-09-09T19:36:07+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-09T19:38:00+00:00

    A) an toàn là trên hết
    D)An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi nhà. Thực hiện an toàn giao thông là trách nhiệm của toàn xã hội, nhất là đối tượng học sinh. Việc tuân thủ nguyên tắc và quy định trong giao thông của học sinh ngày nay còn nhiều hạn chế. Nhiều học sinh chưa có ý thức đầy đủ về vấn đề tai nạn giao thông và trách nhiệm của bản thân đối với an ninh, trật tự xã hội

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )