Mọi người cho mình hỏi cho C2H2 tác dụng với Br2, xúc tác CCl4. Thì cái xúc tác CCl4 có tác dụng gì.

Question

Mọi người cho mình hỏi cho C2H2 tác dụng với Br2, xúc tác CCl4. Thì cái xúc tác CCl4 có tác dụng gì.

in progress 0
Claire 2 tuần 2021-11-24T17:31:41+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T17:33:30+00:00

  Đáp án:

   chất xúc tác CCl4 có tác dụng là thúc đẩy phản ứng của C2H2 với Br2 xảy ra

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-11-24T17:33:38+00:00

  Ý bạn là C2H2 + Br2/CCl4? 

  Ở đây CCl4 là dung môi hữu cơ để hoà tan Br2 tương tự như dung môi nước (nước brom). 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )