Mọi người chọn và giải thích giúp mình với! 1. Khi nói về thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Để phát hiện

Question

Mọi người chọn và giải thích giúp mình với!
1. Khi nói về thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Để phát hiện hô hấp thải CO2 thì người ta sử dụng nước vôi trong hoặc nước bari.
II. Để phát hiện hô hấp hút O2 thì người ta sử dụng ngọn nến đang cháy.
III. Mẫu vật được sử dụng thường là hạt đang nhú mầm, mẫu vật đối chứng thường là hạt khô hoặc hạt đã luộc chín
IV. Nếu lượng mẫu vật được tăng lên thì kết quả thí nghiệm sẽ tăng lên.
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
2. Khi nói về Quang hợp có bao nhêu phát biểu sau đây đúng?
I. Sử dụng ánh sáng để tổng hợp chất hữu cơ cho cơ thể từ chất vô cơ.
II. Tạo ATP cung cấp cho tế bào vận động hoặc phân giải các chất khác.
III.Chuyển hoá quang năng thành hoá năng, tích luỹ trong các liên kết hoá học.
IV. Chỉ diễn ra ở những sinh vật có sắc tố quang hợp (thực vật, tảo, một số vi khuẩn).
A. 4. B. 3. C. 2 . D. 1.

in progress 0
Adeline 2 tháng 2021-10-16T19:39:54+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T19:41:00+00:00

  Đáp án:

  1. Khi nói về thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

  I. Để phát hiện hô hấp thải $CO_{2}$ thì người ta sử dụng nước vôi trong hoặc nước bari

  II. Để phát hiện hô hấp hút $O_{2}$ thì người ta sử dụng ngọn nến đang cháy

  III. Mẫu vật được sử dụng thường là hạt đang nhú mầm, mẫu vật đối chứng thường là hạt khô hoặc hạt đã luộc chín

  IV. Nếu lượng mẫu vật được tăng lên thì kết quả thí nghiệm sẽ tăng lên

  A. 1

  B. 2

  C. 3

  D. 4

  2. Khi nói về Quang hợp có bao nhêu phát biểu sau đây đúng?

  I. Sử dụng ánh sáng để tổng hợp chất hữu cơ cho cơ thể từ chất vô cơ

  II. Tạo ATP cung cấp cho tế bào vận động hoặc phân giải các chất khác

  III.Chuyển hoá quang năng thành hoá năng, tích luỹ trong các liên kết hoá học

  IV. Chỉ diễn ra ở những sinh vật có sắc tố quang hợp (thực vật, tảo, một số vi khuẩn)

  A. 4

  B. 3

  C. 2

  D. 1

   

  0
  2021-10-16T19:41:30+00:00

  câu 1,

  I đúng, CO2+ Ca(OH)2-> CaCO3 vẩn đục + H2O

  II, đúng, khi có O2 thì nến cháy

  III, sai, dùng hạt đã luộc chín làm mẫu đối chứng

  IV, đúng vì mẫu vật tăng lên thì CO2 tăng từ đó làm lượng kết tủa tăng lên, nhìn rõ vẩn đục hơn

  kết luận chọn C

  câu 2,

  I đúng

  II sai, quang hợp tiêu tốn ATP để tổng hợp chất hữu cơ

  III đúng, quang hợp tổng hợp chất hữu cơ từ các chất vô cơ và năng lượng từ ánh sáng, các liên kết hóa học trong chất hưu cơ chính là dực trữ năng lượng

  IV đúng, sinh vật có sắc tố quang hợp(diệp lục,…) mới thực hiện quang hợp được 

  kết luận chọn B

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )