Mọi người giải chi tiết hộ tớ với ạ!!! Mai tớ kiểm tra r ,giải theo kiến thức lớp 10 ạ Một vệ tinh nhân tạo chuyển động tròn đều quanh Trái Đất ở độ c

Question

Mọi người giải chi tiết hộ tớ với ạ!!! Mai tớ kiểm tra r ,giải theo kiến thức lớp 10 ạ
Một vệ tinh nhân tạo chuyển động tròn đều quanh Trái Đất ở độ cao bằng bán kính R của Trái Đất. Lấy gia tốc rơi tự do tại mặt đất là g = 10 m/s2 và bán kính trái đất bằng R = 6400 km. Chu kì quay quanh Trái Đất của vệ tinh

in progress 0
Reese 3 ngày 2021-12-08T00:03:20+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-08T00:04:32+00:00

  Đáp án: 3,95h

  Giải thích các bước giải: Gia tốc rơi tự do ở độ cao R so với mặt đất:

  \(g’ = \frac{{g.{R^2}}}{{{{\left( {R + h} \right)}^2}}} = \frac{{g.{R^2}}}{{4{R^2}}} = \frac{g}{4} = 2,5\,\,m/{s^2}\)

  Mà \(g’ = {\omega ^2}.\left( {R + h} \right) \Rightarrow \omega = \sqrt {\frac{{g’}}{{R + h}}} = \frac{{2\pi }}{T} \Rightarrow T = 2\pi .\sqrt {\frac{{R + h}}{{g’}}} = 14217\,\,\left( s \right) = 3,95\,\,\left( h \right)\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )