Mọi người làm cho em câu: “Lợi ích của các hành vi sức khoẻ tốt”

Question

Mọi người làm cho em câu: “Lợi ích của các hành vi sức khoẻ tốt”

in progress 0
Valerie 3 tháng 2021-09-08T20:32:17+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T20:33:23+00:00

  Lợi ích của các hành vi sức khỏe tốt:

  – Tăng cường sức khỏe

  – Bảo vệ sức khỏe trước sự thay đổi của môi trường

  – Tạo lập được lối sống lành mạnh

  – Duy trì tinh thần tốt

   

  0
  2021-09-08T20:34:00+00:00

  Đáp án:

  ảnh hưởng của các hành vi sức khỏe lành mạnh và hành vì sức khỏe không lành mạnh

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )