Mọi người ơi cho mình hỏi : nêu diễn biến của phong trào Cần Vương

Question

Mọi người ơi cho mình hỏi : nêu diễn biến của phong trào Cần Vương

in progress 0
Sadie 2 năm 2021-07-15T11:53:46+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-15T11:55:26+00:00

  $#BenokM1155A$
  Trả lời: 

  Diễn Biến của phong trào Cần Vương:

  + Đêm 4, rạng 5-7-1885, phải chủ chiến tấn công quân Pháp tại kinh thành Huế nhưng thất bại.

  + Tôn Thất Thuyết đưa vua Hàm Nghi chạy ra Sơn Phòng Tân Sở (Quảng Trị).

  + Ngày 13-7-1885: Tôn Thất Thuyết lấy danh vua Hàm Nghi ban chiếu Cân Vương.

  + Từ đó thổi bùng lên ngọn lửa yêu nước trong nhân dân thành phong trào Cần Vương sôi nổi.

  Kết quả:

  + Vua Hàm Nghi bị bắt và đi đày sang An-giê-ri.

  + Có quy mô và trình độ tổ chức cao hơn.

  0
  2021-07-15T11:55:26+00:00

  Diễn biến:

  -Rạng sáng mồng 4, ngày 5/7/1885, Tôn Thất Thuyết hạ lệnh tấn công Pháp tại đòn Mang Cá và tòa Khâm Sứ.

  -Nhờ có ưu thế về vũ khí nên Pháp phản công và chiếm được kinh thành Huế.

  -13/7/1885 Tôn Thất Thuyết đưa vua Hàm Nghi ra căn cứ ở Tân Sở (Quảng Trị) và nhân danh vua xuống chiếu Cần Vương , yêu cầu văn than, sĩ phu đứng lên giúp vua cứu nước

  -Giai đoạn 1 (1885-1888): Phong trào bùng nổ trên khắp cả nước, nhất là từ Phan Thiết trở ra.

  -Giai đoạn 2 (1889-1896): Phong trào qui tụ những cuộc khởi nghĩa lớn tập trung ở các tỉnh Bắc Kì và Trung Kì.

  Kết quả:

  -Thất bại

  -Vua Hàm Nghi bị bắt và đày sang An-giê-ri

  #Sa

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )