Mọi người ơi , giúp mình với : Mình cho hay nhất cho ai có câu trả lời nhanh nhất nhưng chính xác Câu 4: Nét tương đồng về nội dung giữa hai bài thơ V

Question

Mọi người ơi , giúp mình với :
Mình cho hay nhất cho ai có câu trả lời nhanh nhất nhưng chính xác
Câu 4: Nét tương đồng về nội dung giữa hai bài thơ Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác và Đập đá ở Côn Lôn là gì ? *
A. Cùng thể hiện khí phách hiên ngang và ý chí chiến đấu vượt lên trên cảnh ngục tù khốc liệt của những nhà nho yêu nước đầu thế kỉ XX.
B. Cùng được viết theo thể thơ thất ngôn bát cú.
C. Cùng thể hiện tình yêu nước nồng nàn và lòng căm thù giặc sâu sắc.
D. Cả A, B, C đều sai.
Câu 5: Tác phẩm nào dưới đây không thuộc nghị luận trung đại ? *
A. Chiếu dời đô
B. Hịch tướng sĩ
C. Bản án chế độ thực dân Pháp
D. Bình Ngô đại cáo
Câu 6: Đặc điểm của nhân vật trữ tình thể hiện trong hai tác phẩm Tức cảnh Pác Bó và Ngắm trăng của Bác Hồ là gì ? *
A. Là một người yêu thiên nhiên tha thiết và luôn khát khao được sống chan hoà với thiên nhiên.
B. Là một người kiên cường, bất khuất, luôn giữ vững phẩm chất của người chiến sĩ trong những hoàn cảnh khó khăn, khắc nghiệt.
C. Là một người giàu lòng nhân ái, luôn quên mình vì người khác.
D. Là một người có trí tuệ lớn, có tầm nhìn xa trông rộng.
Câu 7: Điểm tương đồng giữa hai nhà thơ Vũ Đình Liên và Thế Lữ là gì ? *
A. Đều là những nhà thơ giác ngộ cách mạng trước khi Cách mạng tháng Tám nổ ra.
B. Đều là những nhà thơ lớp đầu tiên của phong trào Thơ mới.
C. Đều là những nhà thơ có tên trong cuốn Thi nhân Việt Nam.
D. Gồm A và C.
Câu 8: Văn bản nào bộc lộ rõ nhất lòng căm thù giặc và ý chí quyết chiến quyết thắng quân xâm lược ? *
A. Nước Đại Việt ta
B. Hịch tướng sĩ
C. Bàn luận về phép học
D. Khi con tu hú
Câu 9: Tác phẩm nào được sáng tác theo thể thơ ngũ ngôn ? *
A. Ông đồ
B. Quê hương
C. Nhớ rừng
D. Đập đá ở Côn Lôn
Câu 10: Dòng nào, tất cả các tác phẩm được viết theo thể thơ thất ngôn tứ tuyệt? *
A. Tức cảnh Pác Bó, Ngắm trăng, Đi đường
B. Khi con tu hú, Tức cảnh Pác Bó
C. Đập đá ở Côn Lôn, Ngắm trăng
D. Cả A, B, C.
Câu 11: Tác phẩm nào không được viết theo thể thất ngôn bát cú? *
A. Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác
B. Đập đá ở Côn Lôn
C. Tức cảnh Pác Bó
D. Muốn làm thằng Cuội
Câu 12: Nội dung sau ứng với văn bản nào?“ Mượn câu chuyện lịch sử có sức gợi cảm lớn để bộc lộ cảm xúc và khích lệ lòng yêu nước, ý chí cứu nước của đồng bào“ *
A. Nhớ rừng
B. Hai chữ nước nhà
C. Đập đá ở Côn Lôn

in progress 0
Julia 2 tháng 2021-07-23T04:10:37+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-23T04:11:43+00:00

  câu 4 A

  câu 5 C

  câu 6 A

  câu 7 B

  câu 8 A

  câu 9 A

  câu 10 A

  caau11 C

  câu 12 B

  0
  2021-07-23T04:11:50+00:00

  Câu 4: Nét tương đồng về nội dung giữa hai bài thơ Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác và Đập đá ở Côn Lôn là gì ? *

  A. Cùng thể hiện khí phách hiên ngang và ý chí chiến đấu vượt lên trên cảnh ngục tù khốc liệt của những nhà nho yêu nước đầu thế kỉ XX.

  B. Cùng được viết theo thể thơ thất ngôn bát cú.

  C. Cùng thể hiện tình yêu nước nồng nàn và lòng căm thù giặc sâu sắc.

  D. Cả A, B, C đều sai.

  Câu 5: Tác phẩm nào dưới đây không thuộc nghị luận trung đại ? *

  A. Chiếu dời đô

  B. Hịch tướng sĩ

  C. Bản án chế độ thực dân Pháp

  D. Bình Ngô đại cáo

  Câu 6: Đặc điểm của nhân vật trữ tình thể hiện trong hai tác phẩm Tức cảnh Pác Bó và Ngắm trăng của Bác Hồ là gì ? *

  A. Là một người yêu thiên nhiên tha thiết và luôn khát khao được sống chan hoà với thiên nhiên.

  B. Là một người kiên cường, bất khuất, luôn giữ vững phẩm chất của người chiến sĩ trong những hoàn cảnh khó khăn, khắc nghiệt.

  C. Là một người giàu lòng nhân ái, luôn quên mình vì người khác.

  D. Là một người có trí tuệ lớn, có tầm nhìn xa trông rộng.

  Câu 7: Điểm tương đồng giữa hai nhà thơ Vũ Đình Liên và Thế Lữ là gì ? *

  A. Đều là những nhà thơ giác ngộ cách mạng trước khi Cách mạng tháng Tám nổ ra.

  B. Đều là những nhà thơ lớp đầu tiên của phong trào Thơ mới.

  C. Đều là những nhà thơ có tên trong cuốn Thi nhân Việt Nam.

  D. Gồm A và C.

  Câu 8: Văn bản nào bộc lộ rõ nhất lòng căm thù giặc và ý chí quyết chiến quyết thắng quân xâm lược ? *

  A. Nước Đại Việt ta B. Hịch tướng sĩ

  C. Bàn luận về phép học

  D. Khi con tu hú

  Câu 9: Tác phẩm nào được sáng tác theo thể thơ ngũ ngôn ? *

  A. Ông đồ

  B. Quê hương

  C. Nhớ rừng

  D. Đập đá ở Côn Lôn

  Câu 10: Dòng nào, tất cả các tác phẩm được viết theo thể thơ thất ngôn tứ tuyệt? *

  A. Tức cảnh Pác Bó, Ngắm trăng, Đi đường

  B. Khi con tu hú, Tức cảnh Pác Bó

  C. Đập đá ở Côn Lôn, Ngắm trăng

  D. Cả A, B, C.

  Câu 11: Tác phẩm nào không được viết theo thể thất ngôn bát cú? *

  A. Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác

  B. Đập đá ở Côn Lôn

  C. Tức cảnh Pác Bó

  D. Muốn làm thằng Cuội

  Câu 12: Nội dung sau ứng với văn bản nào?“ Mượn câu chuyện lịch sử có sức gợi cảm lớn để bộc lộ cảm xúc và khích lệ lòng yêu nước, ý chí cứu nước của đồng bào“ *

  A. Nhớ rừng

  B. Hai chữ nước nhà

  C. Đập đá ở Côn Lôn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )