mối quan hệ giua quang hop va ho hap các bạn giải chi tiet cho mk ạ

Question

mối quan hệ giua quang hop va ho hap các bạn giải chi tiet cho mk ạ

in progress 0
Kylie 1 tuần 2021-08-29T15:02:35+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-29T15:03:54+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Mối quan hệ:

  – Cả hai đều có chung nhiều sản phẩm trung gian và nhiều hệ enzyme

  – Sản phẩm của quá trình quang hợp là chất hữu cơ và Oxy cung cấp nguyên liệu cho quá trình hô hấp. Sản phẩm của quá trình hô hấp là CO2 và H2O lại cung cấp nguyên liệu cho quá trình quang hợp

  – Nói cách khác, quang hợp chính là tiền đề của hô hấp và ngược lại

  * Phương trình tổng quát:

  Quang hợp: 6CO2 +12H2O (tác nhân ánh sáng, diệp lục)-> C6H12O6 +6O2

  Hô hấp: C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O + năng lượng (nhiệt + ATP)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )