Mỗi thanh sắt làm đường ray ( mỗi thanh ray) xe lửa dài trung bình 15 m, khi ở 0 độ C.Khi lắp các thanh ray lại với nhau, người ta chừa ra một khoảng

Question

Mỗi thanh sắt làm đường ray ( mỗi thanh ray) xe lửa dài trung bình 15 m, khi ở 0 độ C.Khi lắp các thanh ray lại với nhau, người ta chừa ra một khoảng hở nhỏ giữa hai đầu. Nếu nhiệt độ môi trường tăng lên 50 C thì thanh ray dài bao nhiêu? biết rằng khi nhiệt độ tăng 1C thì thanh ray tăng thêm 0,000015 chiều dài ban đầu. tìm khoảng chừa hở tối thiểu giữa hai đầu thanh ray ơ 0 độ c

in progress 0
Valerie 1 tháng 2021-09-08T14:04:12+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T14:05:28+00:00

  Đáp án:

  $l’ = 15,01125m$

  $\Delta l = 2,25cm$ 

  Giải thích các bước giải:

   Chiều dài thanh ray ở $50^0C$ là: 

  $15 + (50.0,000015.15) = 15,01125m$
  Khoảng chừa tối thiểu ở $0^0C$ giữa hai thanh ray để nhiệt độ tăng lên $50^0C$ sẽ không bị chạm nhau là: 

  $0,1125.2 = 0,0225m = 2,25cm$

  0
  2021-09-08T14:05:46+00:00

  Đáp án:

  $l_{50°C}=15,01125m$

  $\Delta{l}=0,0225=2,25cm$

  Giải thích các bước giải:

  Chiều dài tăng thêm khi nhiệt độ lên đến 50°C:

  $0,000015.50=\dfrac{3}{4000}m$

  Mỗi thanh sẽ tăng thêm:

  $\dfrac{3}{4000}.15=0,01125m$

  Chiều dài mỗi thanh ray ở 50°C:

  $15+0,01125=15,01125m$

  Khoảng chừa hở tối thiểu:

  $0,01125.2=0,0225m=2,25cm$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )