Một bà bán cam 1 rổ cam. Buổi sáng bà bán được 2/9 số cam của rổ. Buổi chiều bà bán được $\frac{1}{4}$ số cam còn lại là 3 quả. Số cam còn lại trong

Question

Một bà bán cam 1 rổ cam. Buổi sáng bà bán được 2/9 số cam của rổ. Buổi chiều bà bán được $\frac{1}{4}$ số cam còn lại là 3 quả. Số cam còn lại trong rổ là 60 quả
a/ Hỏi lúc đầu trong rổ có bao nhiêu quả cam.
b/ Biết mỗi quả cam bán được 8.000đ và bà lãi 10% trong số đó. Hỏi buổi sáng bà bán cam lãi được bao nhiêu?

in progress 0
Melanie 4 tháng 2021-08-25T15:41:21+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-25T15:42:41+00:00

  Đáp án:

  ` a ) 108` quả

  `b) 86400` đồng

  Giải thích các bước giải:

   a) phân số chỉ số cam đã bán buổi sáng là ;

  ` 1 – 2/9 = 7/9 ` ( tổng số cam ) 

  số cam đã bán là :

  ` 7/9 . 1/4 = 7/36 ` số cam

  phân số chỉ ` 60` quả cam là : 

  ` 1 – ( 7/36 + 2/9 ) = 7/12 ` quả cam

  số cam ban đầu là :

  ` ( 60 + 3) : 7/12 = 108 ` quả

  b) `108` quả số tiền là :

  ` 108 . 8000=864000` đồng

  bà bán cam lãi là :

  ` 864000 . 10% = 86400 ` đồng

  đáp số : ` a ) 108` quả

  `b) 86400` đồng

  0
  2021-08-25T15:42:59+00:00

  Đáp án:

  `a)` `108` quả

  `b)` `86400` đồng

  Giải thích các bước giải:

  `a)` phân số chỉ số cam còn lại là :

     `1-2/9=7/9` ( số cam )

  phân số chỉ số cam đã bán là :

     `7/9×1/4=7/36` ( số cam )

  phân số chỉ 60 quả cam là :

     `1-2/9-7/36=7/12` ( số cam )

  lúc đầu rổ có số quả cam là :

     `(60+3)÷7/12=108` ( quả )

  `b)` `108` quả bn được :

     `108×8000=864000` ( đồng )

  số tiền lãi đó là :

     `864000×10/100=86400` ( đồng )

         `Đs:` `a)` `108` quả

                 `b)` `86400` đồng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )