Một bể cá cảnh HCN có CD là 1,3m ;CR là 0,75 m và chiều cao là 6 dm.Trong bể mực nước đang cao là 1,5 dm.Nếu đổ nước vào bể có mực nước cao 0,5 m thì

Question

Một bể cá cảnh HCN có CD là 1,3m ;CR là 0,75 m và chiều cao là 6 dm.Trong bể mực nước đang cao là 1,5 dm.Nếu đổ nước vào bể có mực nước cao 0,5 m thì cần thêm bn lít nước nữa ?

in progress 0
Audrey 2 tháng 2021-10-05T16:59:11+00:00 1 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T17:00:24+00:00

  Đổi 1,3 m = 13 dm

         0,75 m = 7,5 dm

         0,5 m = 5 dm

  Thể tích của bể là:

       13 x 7,5 x 6 = 585 dm3

  Thể tích nước đã đổ vào là:

        13 x 7,5 x 5 = 487,5 dm3

  Số lít nước cần đổ thêm là:

         585 – 487,5 = 97,5 lít

                 Đáp số: 97,5 lít

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )