Một bể chứa nước. Bể không có nước. Người ta mở 2 vòi cho nước chảy vào bể. Trong 2 giờ vòi thứ nhất chảy được 12570 lít nước. Vòi thứ 2 chảy được 76

Question

Một bể chứa nước. Bể không có nước. Người ta mở 2 vòi cho nước chảy vào bể. Trong 2 giờ vòi thứ nhất chảy được 12570 lít nước. Vòi thứ 2 chảy được 76834 lít nước. Hỏi sau 2 giờ cả 2 vòi đó chảy vào đầy bể được bao nhiêu lít nước?

in progress 0
Savannah 1 tháng 2021-08-06T22:11:45+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-06T22:13:27+00:00

  Giải thích các bước giải:

                                        Bài giải 

          Cả hai vòi chảy được sau 2 giờ là :

                   12570 + 76834 =89404 ( lít )

                         Đáp số : 89404 lít nước

   

  0
  2021-08-06T22:13:30+00:00

  Sau 2 giờ cả 2 vòi đó chảy vào bể được số lít nước là:

  12570 + 76834 = 89404 (lít)

  Đáp số: 89404 lít nước

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )