Một bể chứa nước có dạng hình hộp chữ Nhật dài 2,6m rộng 1,3m và cao 0,9m Hiện giờ thể tích nước trong bể bằng 80% thể tích bể A)Tính thể tích bể B) T

Question

Một bể chứa nước có dạng hình hộp chữ Nhật dài 2,6m rộng 1,3m và cao 0,9m Hiện giờ thể tích nước trong bể bằng 80% thể tích bể
A)Tính thể tích bể
B) Tính thể tích nước hiện có trong bể
C) Tính thể tích nước cần phải đổ thêm để bể đầy nước

in progress 0
Eva 1 năm 2021-10-09T02:27:35+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T02:28:39+00:00

  Đáp án:

  ↓↓↓↓↓

  Giải thích các bước giải:

   a) Thể tích bể là

  `2,6×1,3×0,9 = 3,042 (m^3)`

  b) Thể tích nước là

  `3,042 : 80 ×100 = 2,4336 (m^3)`

  c) Thể tích nước cần đổ thêm là

  `3,042 – 2,4336 = 0,6084 (m^3)`

                           Đáp số : a) `3,042 m^3`

                                        b) `2,4336 m^3`

                                        c) `0,6084 m^3`

  0
  2021-10-09T02:29:10+00:00

  @thumin

                       Bài giải

  a) Thể tích của bể là:

              2,6 × 1,3 × 0,9 = 3,042(m3)

  b) Thể tích nước hiện có trong bể là:

              3,042 ÷ 100 × 80 = 2,4336(m3)

  c) Thể tích nước cần phải đổ thêm là:

               3,042 – 2,4336 = 0,6084(m3)

                           Đ/S:a) 3,042 m3

                                   b) 2,4336 m3

                                   c) 0,6084 m3

  Xin hay nhất!

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )